Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Custom Image

Delegiranje II kola KLP “B”

Raspored sudija i delegata za utakmice II kola

Kvalitetne lige pionira i predpionira NSZDK grupa “B”

dana 02/03.09. 2017. godine u 10,00 i 11,00 sati

ŽEPČE-BORAC

Žepče, nedelja

DELEGAT: Ajanović Aldin

Gl: GADŽUN ARNES

A1:ERNAD HALILOVIĆ

A2:ALDIN TALAM

TOŠK-MOŠEVAC

Tešanj, subota

DELEGAT: Mašić Esad

Gl: BENJAMIN ŠAHMAN

A1: IBRAHIMKADIĆ ISMET

A2: MULASMAJIĆ TARIK

NATRON-N.ŠEHER

Maglaj, nedelja

DELEGAT: Talam Ermin

Gl: DERVIŠ NEZIĆ

A1: PRIPOLJAC DIN

A2: AMIR SINANOVIĆ

POBJEDA-NEMILA

Tešanjka, subota

DELEGAT: Smriko Omer

Gl: ELVIM MAŠIČ

A1:HIBOVIĆ ELDIN

A2:ARMIN MULABDIĆ

DON BOSCO-KRIVAJA

Žepče, subota

DELEGAT: Huseinspahić Haris

Gl: EMSAD TOPALOVIĆ

A1:MIRZA PEHADŽIĆ

A2:ŽIŽAK MUHAMED

 

OBAVEZNA NAPOMENA: Sudac koji je glavni na utakmici predpionira, asistent 2 je na utakmici pionira. Sudac koji je asistent 1 na utakmici predpionira, glavni sudije je na utakmici pionira.

 

Komisija za sudije i suđenje                                                     Takmičarska komisija

     Hodžić Jasmin s.r.                                                              Dervišević Osman s.r.