Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Custom Image

Delegiranje XV kola KLP “A”

 

NOGOMETNI SAVEZ ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

UDRUŽENJE NOGOMETNIH SUDIJA I INSTRUKTORA ZDK

Raspored sudija i delegata za utakmice XV kola

Kvalitetne lige pionira i predpionira NSZDK grupa “A”

dana 25/26.03. 2017 .godine u 10,00 i 11,00 sati

RUDAR K – MLADOST

Kakanj, subota 25.03.2017.g.

DELEGAT: Hindija Mirzet – Visoko                                

Gl: Doglod Harun – Zenica

A1: Aljukić Haris – Kakanj

A2: Belmin Bajrić – Visoko

RUDAR B – ČELIK

Breza, subota 25.03.2017.g.

DELEGAT: Kićo Amel – Kakanj                                

Gl: Anes KArzić – Kakanj

A1: Mirza Musić – Kakanj

A2: Amir Haračić – Kakanj

FORTUNA – TEMPO SPORT

Zenica, nedelja 26.03.2017.g. u 9,00 i 10,00 sati

DELEGAT: Armin Pašalić – Zenica                                

Gl: Žižak Muhamed – Zavidovići

A1: Benjamin Hekić – Kakanj

A2: Amir Sinanović – Zenica

RUDAR Z – BOSNA

Zenica, nedelja 26.03.2017.g. u 11,30 i 12,30 sati

DELEGAT: Čehajić Mensur – Kakanj

Gl: Nakib Karzić – Kakanj

A1: Mirza Pehadžić – Zenica

A2: Sikira Edib – Kakanj

ZSK 2013 – STUPČANICA

Zenica, subota 25.03.2017.g. u 15,00 i 16,00 sati

DELEGAT: Smriko Omer – Zenica

G: Delibašić Bajazid – Kakanj

A1:Aličić Senad – Zavidovići

A2: Ena Pašalić – Zenica

Slobodan:

NK Čaja Visoko

REZERVE:   “A”

Numan Tursanović

Armin Kahrić

Vedad Berbić

Belmin Livnjak                                                                        

                                                                                     

Komisija za sudije i suđenje                                                                                Takmičarska komisija

     Hodžić Jasmin                                                                                                 Dervišević Osman