Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Custom Image

Posjeta Gradonačelniku Grada Visoko

 

Posjeta Gradonačelniku Grada Visoko

22.06.2021. godine

Na inicijativu Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog kantona, Gradonačelnik Grada Visoko, Mirza Ganić upriličio posjetu za predstavnike Nogometnog saveza ZDK, u sastavu Jabandžić Muris predsjednik Saveza i Safija Mahmić generalna sekretarka.

Ovom prilikom predstavnici Nogometnog saveza ZDK su upoznali Gradonačelnika Ganića o planskim aktivnostima Izvršnog odbora NSZDK, posebno sa aspekta takmičenja Kantonalne lige, sa akcentom na uslove i način uključivanja klubova sa područja Grada Visoko, u sistem takmičenja koje organizuje NSZDK.

Sastanku su prisustvovali predsjednik NK Bosna Visoko Nermin Kadrić i predsjednik Nadzornog odbora Edin Hakanović, kao i predstavnici Gradskog nogometnog saveza Visoko Sakib Porča i Mirzet Hindija.

Gradonačelnik Mirza Ganić je iskazao interes Grada Visoko i podršku za razvoj i unapređenje nogometnog sporta, kako na nivou lokalne zajednice tako i na području ZDK, zbog čega Nogometni savez ZDK ovom prilikom izražava veliku zahvalnost.