Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Custom Image

Izborna Skupština NSZDK

Izborna Skupština NSZDK

15.01.2021. godine

Održana Izborna Skupština Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog kantona, dana 15.01.2021. godine, na kojoj su izabrani kandidati za organe i tijela Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog kantona, Nogometnog saveza Federacije BiH i Nogometnog/fudbalskog saveza BiH, sa slijedećim rezultatima:

NOGOMETNI SAVEZ ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Liste zamjenskih delegata

 1. Dedić Adnan – FK Rudar Breza
 2. Hajlovac Adis – NK Bosna Visoko
 3. Abazović Jasmin – NK Stupčanica Olovo
 4. Omanović Mustafa – UNSIZDK
 5. Akrapović Danijel – NK Sporting Zenica    
 6. Pranjić Mario – NK Proleter Makljenovac
 7. Baždar Elvis – NK Čelik Zenica  
 8. Perković Željko – MNK Žepče Žepče

Za članove Izvršnog odbora NSZDK, izabrani su:

 1. Jabandžić Muris – predsjednik NSZDK
 2. Alić Hajrudin
 3. Ašlama Vejsil
 4. Bačinović Osman
 5. Bajrić Adnan
 6. Hadžimahmutović Tarik
 7. Nikolić Nebojša
 8. Slišković Stipo
 9. Spahić Mirza
 10. Zilkić Admir
 11. Zaimović Emir

Za zamjenske članove Izvršnog odbora NSZDK, izabrani su:

 1. Bureković Muamer
 2. Brkić Kemal
 3. Bajrić Haris
 4. Delić Edib
 5. Hačimić Adnan
 6. Mušija Mensur
 7. Mudrov Nail
 8. Pranjić Borislav

 

Pravna tijela Saveza

Disciplinska komisija

Dervišević Nermin (Visoko) – predsjednik i Disciplinski sudija

Topovčić Hinda (Zenica) – član

Apelaciona komisija

Čančar Almir (Zenica)

Tužilac

Škulj Alem (Kakanj)

 

 

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BiH

Delegati Skupštine Nogometnog saveza Federacije BiH

Ćorić Nedžad                   Jelah

Huskanović Senad            Zavidovići

Memišević Jasmin            Breza

Vejzagić Amar                  Zenica

 

Zamjenski članovi:

Neimarlija Izudin               Kakanj

Terzić Benjamin                Zenica

 

Za članove Izvršnog odbora Nogometnog saveza Federacije BiH, izabrani su

Subašić Senad                 Jelah

Hajlovac Adis                   Visoko

 

Disciplinska komisija

Islambegović Kemal          Zenica

 

Prvostepena komisija za licenciranje

Čizmić Emina                   Kakanj

Ibreljić Adnan                   Zenica

 

Drugostepena komisija za licenciranje

Turkić Haris                      Zenica

 

NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BiH

 

Delegati Skupštine Nogometnog/fudbalskog saveza BiH

Andrijević Igor                  Kakanj                  

Bajtarević Samir               Breza

Delismajlović Zlatan          Zenica

Sirovica Damir                  Maglaj

 

Zamjenski članovi:

Begić Senaid                    Zenica                             

Sarajlić Senad                  Zenica

 

Za članove Izvršnog odbora Nogometnog/fudbalskog saveza BiH, izabrani su

Jabandžić Muris               Tešanj                   

Spahić Suad                     Kakanj

 

Disciplinska komisija

Andrijanić Goran               Visoko

Pravna tijela

Zaimović Emir                  Kakanj