Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Custom Image

izvršni odbor

18.06.2020.g.

SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA NSZDK

Održana 30. redovna sjednica Izvršnog odbora Nogometnog Saveza Zeničko-dobojskog Kantona pod predsjedavanjem predsjednika Muhameda Begagića.

 

Na sjednici su razmatrani i usvojeni:

1. Zapisnik sa 29. sjednice Izvršnog odbora

2. Informacija sa održanih sjednica Izvršnog odbora NS/FS BiH i NS F BiH

3. Zaključak Komisije za takmičenje o takmičenju i plasmanu klubova za takmičarsku 2019/2020. godinu, na nivou NSZDK

4. Prijedlog izmjene Plana prihoda i rashoda za 2020. g.

5. Odluka o kotizacijama za proljetni dio takmičarske 2019/2020.g.

6. Akt FK „Borac” Jelah upućen Izvršnom odboru NSFBiH