Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Skupština 2019. godine

 20.03.2019. godine

   

 

U konferencijskoj sali Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog kantona, održana je Redovna sjednica Skupštine NSZDK pod predsjedavanjem predsjednika Begagić Muhameda.

Na sjednici su donesene odluke, kojima su usvojeni:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

  • Verifikacione komisije
  • Zapisničara
  • Ovjerivača zapisnika

2. Zapisnik sa sjednice Skupštine NSZDK od 20.03.2018.godine

3. Izvještaj o radu Nogometnog saveza ZDK i ostvarenim prihodima i rashodima za 2018. godinu

4. Plan aktivnosti i Plan prihoda i rashoda Nogometnog saveza ZDK za 2019. godinu