Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Custom Image

Javni poziv Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

 

Temeljem članka 4. Stav 1. Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uvjeta i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“ Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje: JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje

Prijavne obrasce možete preuzeti

Prijavi obrazac 1

Prijavni obrazac 2

Prijavni obrazac 3

Prijavni obrazac 4