Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Seminar za prijem novih sudaca

Seminar za prijem novih sudija

 

Udruženje nogometnih sudija i instruktora Zeničko – dobojskog kantona u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog kadra u narednom periodu će provesti seminar za prijem novih sudaca.

Osnovni uslov za prijem novih kandidata je da isti ne mogu biti mlađi od 16 niti stariji od 25 godina, te da nisu krivično kažnjavani. Poželjno je da su se predhodno bavili nogometom ili nekim drugim sportom, odnosno da su još uvjek aktivni. Potrebno je posjedovanje SSS, a poželjno je VŠ ili VSS.

Za prijavu potrebno je donijeti tražene dokumente i popunjene obrasce. Za više informacija možete se obratiti na broj telefona 062 561 020.

Potrebni dokumenti i obrasci :

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Ljekarsko uvjerenje
  • Uvjerenje o školskoj spremi
  • 50 KM
  • Dokaz o državljanstvu
  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog organa
  • Obrazac 1
  • Obrazac 2

Prijave se mogu izvršiti lično u prostorijama Nogometnog Saveza Zeničko – dobojskog kantona u ulici Zukići 22 svakim radnim danom u periodu od 13 – 15 sati ili poštom.

Rok za podnošenje prijava je 02.06.2017. godine.

KOMISIJA ZA TALENT I MENTOR PROGRAM