Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Custom Image

Akreditovanje trenera za 2017. godinu

U skladu sa programom Centra za edukaciju trenera Nogometnog/Fudbalskog Saveza BiH, zakazuje se akreditovanje trenera za 2017. godinu, angažovanih u klubovima Kantonalne i omladinskih liga Nogometnog Saveza ZDK, dana 07.03.2017. godine (utorak) u 16,00 sati, u prostorijama Saveza u Zenici.

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtjev za izdavanje takmičarske akreditacije
  • Pokazati na uvid validnu Nacionalnu C licencu, UEFA „B”, UEFA „A” ili UEFA „PRO” licencu
  • Dvije fotografije (dimenzija za ličnu kartu)

Prisustvo na seminaru je obavezno, a posjedovanje akreditacije uslov za rad u klubovima.