Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Nastavljena edukacija delegata

Drugi dan seminara edukacije kandidata za delegate na utakmica NSZDK, član Takmičarske komisije Esnaf Buza, u svom predavanju prezentovao je normativna akta iz oblasti organizacije i vođenja takmičenja kao i odgovornost službenih osoba na utakmicama. Edukacija se nastavlja u dane narednog vikenda.