Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Custom Image

Seminara za edukaciju kandidata za delegate

 

Nogometni Savez Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu odluke Izvršnog odbora broj: 02-1391/16. od 27.10.2016. godine, organizuje

 S E M I N A R

za edukaciju kandidata za delegate

na ligama u nadležnosti NSZDK

 Zainteresovani kandidati trebaju da ispunavaju slijedeće uslove:

 

  • Dokaz o prebivalištu (CIPS) na području ZDK
  • Da nisu mlađi od 25 godina i stariji od 45 godina
  • VSS i 2 godina sportskog iskustva u nogometu  
  • SSS i 3 godina sportskog iskustva u nogometu  
  • Poznavanje rada na računaru

Sportsko iskustvo u nogometu podrazumjeva: rad u klubovima ili asocijacijama u nogometu, vrijeme provedeno u klubu kao igrač i kao nogometni sudija.

Prijava kandidata za učešće na seminaru vrši se podnošenjem pismene prijave, koja sadrži kratku biografiju (CV), ispunjene uslove i kontakt adresu. Prijava se može dostaviti putem pošte, ili lično u prostorijama Nogometnog Saveza ZDK, na adresi Zukići br. 22. u Zenici, kao i putem e-mail adrese ns.zedo@bih.net.ba.

Seminar će provesti Takmičarska komisija u saradnji sa Udruženjem nogometnih sudija i instruktora ZDK, prema utvrđenom programu koji sadrži osnove iz poznavanja Propozicija za takmičenje i Pravila nogometne igre.

Rok za dostavljanje prijava je 30.11.2016. godine.

 

 

GENERALNI SEKRETAR                                                                                                                        PREDSJEDNIK SAVEZA

     Safija Mahmić s.r.                                                                                                                                Muhamed Begagić s.r.