Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Custom Image

Sjednica Izvršnog odbora

SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA – 27.10.2016.g.

Izvršni odbor NSZDK održao je redovnu sjednicu, 27.10.2016.godine, na kojoj se pored ostalog razmatrala informacija o takmičenju od I do VIII Kantonalne i omladinskih liga, informacija o sudjenju, izvještaj sa Turnira pionirskih reprezentacija, organizacija edukacije za nove delegate na utakmicama i odluka o novčanim disciplinskim kaznama za sve učesnike u takmičenju.

Poseban akcenat stavljen je na organizaciju i provodjenje takmičenja na ligama kojim rukovodi Savez, gdje su konstatovani određeni problemi u klubovima koji nisu odigrali utakmice, sa razlozima koji se uglavnom ne mogu smatrati opravdanim. Evidentan je problem odustajanja klubova od takmičenja.

U cilju prevazilaženja ovakvog trenda i uspostavljanja bliže saradnje, zakazan je sastanak sa predstavnicima klubova Kantonalne i omladinskih liga NSZDK, 02.11.2016.godine u prostorijama Saveza, kojim će predsjedavati predsjednik Muhamed Begagić.