Dobrodošli na stranicu Nogometnog Saveza ZDK

Prva sjednica Izvršnog odbora NSZDK

 

Održana Prva sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog kantona u novom sazivu.

Sjednicom je presjedavao predsjednik saveza Muhamed Begagić. Izvršni odbor broji 11 članova od čega je jedno mjesto ostalo upražnjeno i biće popunjena sa članom iz NK Čelik nakon što se u ovom klubu održi skupština.

Na današnjem zasjedanju najviše pažnje posvećeno je programskim aktivnostima saveza u narednom periodu. Večina planiranih aktivnosti je realizovana kao što su: uvođenje informatičkog Comet sistema u takmičenje, edukacija predstavnika klubova i delegata za rad u comet sistemu. Nogometni savez je formirao Amatersku reprezentaciju koja je učestvovala u KUP-u regija, takođe uspješno je formirana i U 15 reprezentacija kantona.

U narednom periodu posebna pažnja posvetiće se omasovljenju Kantonalne lige, kao i nastavak uspješne saradnje sa Nogometnim Savezom Federacije BiH i Nogometnim/Fudbalskim Savezom BIH. Jedan od zadataka jeste i nasatavak saradnje sa lokalnim zajednicama općinama i gradovima sa područja ZE-DO kantona.