mobile logo

Share

Delegati i kontrolori

 
 #
1.
2.
3.
 PREMIJER
Ime i prezime
Muhamed Osmić
Esnaf Buza
Alispahić Adnan
LIGA 
Mjesto
Maglaj
Kakanj
Zenica
 
 
 
 
 

 

PRVA FEDERALNA LIGA 

 PRVA 
 #
1. 
2. 
3.
FEDERALNA
 Ime i prezime
 Muamer Bureković
 Memišević Jasmin
 Mujkanović Alen
LIGA
Mjesto
 Zenica
 Breza
 Zenica
 
 
 
 
 

 

DRUGA FEDERALNA LIGA

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ime i prezime
Osman Dervišević
Amir Japaur
Fikret Mečkić
Mustafa Omanović
Zikrija Pašalić
Hadžiahmetović Izudin
Hodžić Jasmin
Hadžimjelić Senad
Mašić Esad
Huskanović Senad
Drino Osman
Hodžić Mensur
Lužić Džafer
Terzić Benjamin
Smailović Nermin
Alić Benjamin
Jašarspahić Mahir
Zilkić Admir
Husanović Meris
MJESTO
Zenica
Zenica
Zenica
Visoko
Zenica
Zenica
Zenica
Zenica
Kosova
Zavidovići
Zenica
Zenica
Zenica
Zenica
Zenica
Tešanj
Kakanj
Tešanj
Zavidovići
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KANTONALNA LIGA

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
IME I PREZIME
Ahmić Emir
Omer Smriko
Slavko Šimunović
Hindija Mirzet
Ajanović Aldin
Cicvara Emir
Salčinović Azmir
Begagić Mirnes
Nalić Amel
Zec Melvin
Kavaz Safeta
Čizmić Emina
Talam Ermin
Talić Ernes
Nikolić Nebojša
Čolaković Nasir
MJESTO
Zenica
Zenica
Usora
Visoko
Zenica
Zenica
Breza
Zenica
Žepče
Zenica
Zenica
Kakanj
Zenica
Zenica
Zenica
Zenica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMLADINSKA LIGA

#
 1
 2
3
 4
5
6
7
8
IME I PREZIME
Armin Pašalić
Huseinspahić Haris
Bašić Edin
Brkić Ahmed
Spahić Mirza
Hajdarević Enes
Begić Albin
Hekić Emir
MJESTO
Zenica
Zenica
Zenica
Zenica
Maglaj
Novi Šeher
Župča
Zenica
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Share

Takmičarska komisija
1. Ibrahimkadić Izudin (Tešanj) – predsjednik
2. Esnaf Buza (Kakanj) - član
3. Osman Dervišević (Zenica) - član

Komisija za sudije i suđenja
1) Bureković Muamer (Zenica) – predsjednik
2) Mustafa Omanović (Visoko) - član
3) Jasmin Hodžić (Zenica) - član

 

 Komisija za propise
 1) Meho Alibašić (Zenica) - predsjednik
 2) Kozlić Zajko (Zenica) - član
 3) Hodžić Midhat (Kakanj) - član

 

Komisija za status igrača
1) Alen Mujkanović (Zenica) – predsjednik
2) Goran Andrijanić (Visoko) - član
3) Amar Mušija (Kakanj) - član

 

Komisija za omladinski nogomet
1) Omer Kopić (Zenica) – predsjednik
2) Amel Kozlo (Kakanj) - član
3) Semir Degrmendžić (Olovo) - član

 

 Komisija za sportsku medicinu
 1) dr. Hodžić Harun (Zenica) - predsjednik
 2) dr. Elvira Ljevaković (Zenica) - član
 3) Skopljak Admir (Zenica) - član

 

Komisija za mali nogomet
1) Safet Kubat (Zenica) – predsjednik
2) Esad Mašić (Kosova) - član
3) Mirza Zubić (Visoko) - član
 
 
Komisija za ženski nogomet
1) Kavaz Safeta (Zenica) - predsjednik
2) Kantić Gordana (Tešanj) - član
3) Merima Semić (Visoko) - član
 
 
Komisija za prijem terena
1) Huskanović Senad (Zavidovići) - predsjednik
2) Memišević Jasmin (Zenica) - član
3) Benjamin Alić (Tešanj) - član

 

 

Komisija za medije
1) Mirsad Pripoljac (Zenica) - predsjednik
2) Harun Bošnjak (Zenica) - član
3) Osman Drino (Zenica) - član

 

 

 

Komisija za bezbjednost
1) Ibraković Mirsad (Zenica) - predsjednik
2) Edin Kovač (Zenica) - član
3) Izudin Dubravac (Tešanjka) - član

 

 

Share

Prvi organizacioni oblik Saveza datira iz perioda pedesetih godina prošlog stoljeća i nosi naziv Zenički podsavez. Takmičenje se odvijalo u Ligi zeničkog podsaveza u kojoj su učestvovali klubovi Omladinac, Orlovik (Žepče), Radnički, Sloga, Borac (Travnik), Borac (Tetovo), ZSK, Radnik(V), Jedinstvo, Metalac, Elektrobosna, Iskra, Radnik (Donji Vakuf) i Lašva. Pored ove lige, Savez je vodio i takmičenja Druge zonske lige BiH, u kojoj su učestvovali klubovi: Igman, Romanija, Bosna (Visoko), Drina, Bosna (S), Krivaja, Radnički, Rudar, Vlašić, Famos, Radnički i Bratstvo.

Opširnije: Historijat

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers