Share

Kontrolori i delegati

 
 #
1.
2.
3.
 PREMIJER
Ime i prezime
Muhamed Osmić
Esnaf Buza
Marko Bilić
LIGA 
Mjesto
Maglaj
Kakanj
Zenica
 
Kontakt telefon
061/153-887
061/196-730
061/143-914

PRVA FEDERALNA LIGA 

 PRVA 
 #
 1.
2. 
3. 
4. 
FEDERALNA
 Ime i prezime
 Osman Bačinović
 Muamer Bureković
 Adnan Alispahić
 Memišević Jasmin
LIGA
Mjesto
 Tešanj
 Zenica
 Zenica
 Breza
 
 kontakt telefon
 061/992-167
 062/992-438
 061/788-927
 061/198-950

DRUGA FEDERALNA LIGA

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
IME I PREZIME
Osman Dervišević
Amir Japaur
Fikret Mečkić
Mustafa Omanović
Zikrija Pašalić
Hadžiahmetović Izudin
Hodžić Jasmin
Hadžimjelić Senad
Mašić Esad
Huskanović Senad
Mujkanović Alen
Drino Osman
Čolaković Nasir
Hodžić Mensur
Lužić Džafer
Nikolić Nebojša
Terzić Benjamin
MJESTO
Zenica
Zenica
Zenica
Visoko
Zenica
Zenica
Zenica
Zenica
Kosova
Zavidovići
Zenica
Zenica
Zenica
Zenica
Zenica
Zenica
Zenica
KONTAKT TELEFON
061/785-900
061/769-202
061/176-855
061/771-638
061/143-853
061/184-029
061/438-733
062/746-407
061/758-304
061/754-574
061/917-971
061/409-221
062/889-494
062/330-304
061/261-860
061/781-950
062/209-910

KANTONALNA LIGA

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
IME I PREZIME
Ahmić Emir
Nusret Baručija
Omer Smriko
Slavko Šimunović
Hindija Mirzet
Ajanović Aldin
Cicvara Emir
Alić Benjamin
Salčinović Azmir
Begagić Mirnes
Jašarspahić Mahir
Husanović Meris
Zilkić Admir
Smailović Nermin
MJESTO
Zenica
Zenica
Zenica
Usora
Visoko
Zenica
Zenica
Tešanj
Breza
Zenica
Kakanj
Zavidovići
Tešanj
Zenica
KONTAKT TELEFON
061/457-021
061/470-456
062/982-031
061/615-111
071/974-217
061/776-620
061/361-129
061/302-886
061/299-026
061/306-256
061/387-278
061/528-887
061/363-895
061/770-032

OMLADINSKA LIGA

#
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IME I PREZIME
Semir Alibegović
Mensur Čehajić
Amel Kićo
Amel Nalić
Armin Pašalić
Kavaz Safeta
Huseinspahić Haris
Konaković Amir
Pjanić Kenan
Bašić Edin
Brkić Ahmed
MJESTO
Zenica
Kakanj
Kakanj
Žepče
Zenica
Zenica
Zenica
Breza
Zenica
Zenica
Zenica
KONTAKT TELEFON
061/230-412
061/914-905
061/447-868
061/753-207
062/196-802
062/587-946
061/077-717
061/818-598
062/268-742
 062/985-301
061/409-379

Share

Takmičarska komisija
1. Ibrahimkadić Izudin (Tešanj) – predsjednik
2. Esnaf Buza (Kakanj) - član
3. Osman Dervišević (Zenica) - član

Komisija za sudije i suđenja
1) Bureković Muamer (Zenica) – predsjednik
2) Mustafa Omanović (Visoko) - član
3) Jasmin Hodžić (Zenica) - član

 

 Komisija za propise
 1) Meho Alibašić (Zenica) - predsjednik
 2) Kozlić Zajko (Zenica) - član
 3) Hodžić Midhat (Kakanj) - član

 

Komisija za status igrača
1) Alen Mujkanović (Zenica) – predsjednik
2) Goran Andrijanić (Visoko) - član
3) Amar Mušija (Kakanj) - član

 

Komisija za omladinski nogomet
1) Omer Kopić (Zenica) – predsjednik
2) Amel Kozlo (Kakanj) - član
3) Semir Degrmendžić (Olovo) - član

 

 Komisija za sportsku medicinu
 1) dr. Hodžić Harun (Zenica) - predsjednik
 2) dr. Elvira Ljevaković (Zenica) - član
 3) Skopljak Admir (Zenica) - član

 

Komisija za mali nogomet
1) Safet Kubat (Zenica) – predsjednik
2) Esad Mašić (Kosova) - član
3) Mirza Zubić (Visoko) - član
 
 
Komisija za ženski nogomet
1) Kavaz Safeta (Zenica) - predsjednik
2) Kantić Gordana (Tešanj) - član
3) Merima Semić (Visoko) - član
 
 
Komisija za prijem terena
1) Huskanović Senad (Zavidovići) - predsjednik
2) Memišević Jasmin (Zenica) - član
3) Benjamin Alić (Tešanj) - član

 

 

Komisija za medije
1) Mirsad Pripoljac (Zenica) - predsjednik
2) Harun Bošnjak (Zenica) - član
3) Osman Drino (Zenica) - član

 

 

 

Komisija za bezbjednost
1) Ibraković Mirsad (Zenica) - predsjednik
2) Edin Kovač (Zenica) - član
3) Izudin Dubravac (Tešanjka) - član

 

 

Share

Prvi organizacioni oblik Saveza datira iz perioda pedesetih godina prošlog stoljeća i nosi naziv Zenički podsavez. Takmičenje se odvijalo u Ligi zeničkog podsaveza u kojoj su učestvovali klubovi Omladinac, Orlovik (Žepče), Radnički, Sloga, Borac (Travnik), Borac (Tetovo), ZSK, Radnik(V), Jedinstvo, Metalac, Elektrobosna, Iskra, Radnik (Donji Vakuf) i Lašva. Pored ove lige, Savez je vodio i takmičenja Druge zonske lige BiH, u kojoj su učestvovali klubovi: Igman, Romanija, Bosna (Visoko), Drina, Bosna (S), Krivaja, Radnički, Rudar, Vlašić, Famos, Radnički i Bratstvo.

Opširnije: Historijat

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers