Kup ZDK

Share

U skladu sa čl. 2 i 3. Propozicija za takmičenje KUP-a za seniore Nogometnog Saveza Zeničko-dobojskog kantona za takmičarsku 2019/20. godinu i akta broj: 04-587/19. od 26.04.2019. godine, određeni su parovi II kola seniorskog KUP-a kako slijedi:

Opširnije: KUP Takmičenje NSZDK

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers