Aktuelno

Share

Održan seminar entitetskih, kantonalnih/županijskih saveza Nogometnog/fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine dana 06. i 07.12.2018. godine na Ilidži.

Na seminaru su prezentovana istraživanja UEFA Grow programa, kao i izmjene i dopune u Pravilniku o registraciji i transferu igrača.

Učesnici seminara su prisustvovali predavanjima o temama „Comet informacioni sistem“, „FIFA Connect ID“, „Funkcionisanje regionalnih udruženja sudija“ i „Organizacija lige za najmlađe Igrače/ice“.

Izvršni direktor Sektora za sport NS/FS BiH, Elmir Pilav je o seminaru rekao:

„Ovim seminarom i sličnim događajima NS/FS BiH nastoji da unaprijedi sve segmente rada. Predstavnici klubova, te entitetskih i registracionih saveza su u ova dva dana imali priliku da prisustvuju zanimljivim predavanjima koja će im sigurno koristiti u daljem radu. Raduje nas i što su učesnici seminara bili veoma aktivni, tako da smo i mi iz Saveza imali priliku da vidimo koje još stvari možemo unaprijediti kako bismo nastavili razvijati fudbal u našoj zemlji.“

 

Share

 

Temeljem članka 4. Stav 1. Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uvjeta i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“ Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje: JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje

Prijavne obrasce možete preuzeti

Prijavi obrazac 1

Prijavni obrazac 2

Prijavni obrazac 3

Prijavni obrazac 4

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers