mobile logo

Aktuelno

Share

08.05.2020. godine

 

Nogometni/fudbalski savez Bosne i Hercegovine organizovao je uspješan online sastanak/seminar za registracione i entitetske saveze. U radu sastanka učestovao je i Nogometni savez Zeničko-dobojskog kantona.

Administracija Nogometnog/fudbalskog saveza BiH, putem video prezentacija upoznala je sve učesnike seminara o aktivnostima koje Savez provodi, u otežavajućim okolnostime zbog pandemije COVID – 19.

U skladu sa dnevnim redom učesnici seminara su upoznati o slijedećem:

  • FIFA smjernice u vezi sa ugovorima igrača u situaciji pandemije COVID – 19, u skladu sa članom 72. Pravilnika o registraciji klubova i igrača i statusu i transferu igrača
  • Prijedlog mogućih izmjena i dopuna Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača
  • Unapređenje rada i unosa podataka u COMET informacioni sistem

Share

Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine organizuje sastanak/seminar sa predstavnicima entitetskih i registracionih fudbalskih saveza.

Sastanak će biti održan 8. maja 2020. godine u 11:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prezentacija FIFA smjernica u vezi sa ugovorima igrača u situaciji pandemije COVID-19;

2. Prezentacija mogućih izmjena i dopuna Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača;

3. COMET (informacioni sistem);

4. Razno.

Share

 

Slijedeći preporuke nadležnih zdravstvenih ustanova, kao i Naredbu Kriznog štaba ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona broj: 11-33-1335-24/20 od 13.03.2020. godine, i preporuku vladinih institucija u BiH vezano za zabranu održavanja javnih skupova, a u cilju prevencije širenja virusa COVID–19, Takmičarska komisija Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog kantona, donijela je slijedeću odluku:

Odgađa se odigravanje prvenstvenih utakmica Kantonalne lige, Omladinske lige i Kvalitetne lige pionira i predpionira grupa „A“ i „B“ Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog kantona do daljnjeg.

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers