mobile logo

Aktuelno

Share

Kurs za sticanje trenerske nacionalne "C" diplome NS/FS BiH, za trenere na nivou Nogometnog saveza Zeničko-dobojskog kantona počeo je dana 03.07.2020. godine

Share

Program 1. Modula za sticanje trenerske Nacionalne C diplome NS/FS BiH, za kandidate iz klubova Zeničko-dobojskog kantona možete pogledati OVDJE

Share

18.06.2020.g.

SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA NSZDK

Održana 30. redovna sjednica Izvršnog odbora Nogometnog Saveza Zeničko-dobojskog Kantona pod predsjedavanjem predsjednika Muhameda Begagića.

 

Na sjednici su razmatrani i usvojeni:

1. Zapisnik sa 29. sjednice Izvršnog odbora

2. Informacija sa održanih sjednica Izvršnog odbora NS/FS BiH i NS F BiH

3. Zaključak Komisije za takmičenje o takmičenju i plasmanu klubova za takmičarsku 2019/2020. godinu, na nivou NSZDK

4. Prijedlog izmjene Plana prihoda i rashoda za 2020. g.

5. Odluka o kotizacijama za proljetni dio takmičarske 2019/2020.g.

6. Akt FK „Borac” Jelah upućen Izvršnom odboru NSFBiH

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers