Aktuelno

Share

Održan seminar entitetskih, kantonalnih/županijskih saveza Nogometnog/fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine dana 06. i 07.12.2018. godine na Ilidži.

Na seminaru su prezentovana istraživanja UEFA Grow programa, kao i izmjene i dopune u Pravilniku o registraciji i transferu igrača.

Učesnici seminara su prisustvovali predavanjima o temama „Comet informacioni sistem“, „FIFA Connect ID“, „Funkcionisanje regionalnih udruženja sudija“ i „Organizacija lige za najmlađe Igrače/ice“.

Izvršni direktor Sektora za sport NS/FS BiH, Elmir Pilav je o seminaru rekao:

„Ovim seminarom i sličnim događajima NS/FS BiH nastoji da unaprijedi sve segmente rada. Predstavnici klubova, te entitetskih i registracionih saveza su u ova dva dana imali priliku da prisustvuju zanimljivim predavanjima koja će im sigurno koristiti u daljem radu. Raduje nas i što su učesnici seminara bili veoma aktivni, tako da smo i mi iz Saveza imali priliku da vidimo koje još stvari možemo unaprijediti kako bismo nastavili razvijati fudbal u našoj zemlji.“

 

Share

 

Temeljem članka 4. Stav 1. Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uvjeta i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“ Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje: JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu koji možete preuzeti ovdje

Prijavne obrasce možete preuzeti

Prijavi obrazac 1

Prijavni obrazac 2

Prijavni obrazac 3

Prijavni obrazac 4

Share

 

                                                   

 

30.11.2018.g.

SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA NSZDK

Održana redovna sjednica Izvršnog odbora Nogometnog Saveza Zeničko-dobojskog Kantona pod predsjedavanjem predsjednika Muhameda Begagića.

Prije početka radnog dijela sjednice, član Izvršnog odbora Borislav Pranjić uručio je zahvalnicu Nogometnom Savezu Zeničko-dobojskog Kantona, za pomoć u razvoju infrastukture na stadionu NK „Proleter“ Makljenovac.

Na sjednici su nakon diskusija jednoglasno usvojeni:

1.Zapisnik sa XVII sjednice Izvršnog odbora

2. Informacija sa održanih sjednica Izvršnog odbora NS/FS BiH i NS F BiH

3. Izvještaji o radu i takmičenju za jesenji dio takmičarske 2018/2019 godine:

* Takmičarske komisije

* Komisije za sudije i suđenje

* Disciplinskog sudije

 4. Donesene odluke o tekućim aktivnostima NSZDK

 

Kao izvjestioci na sjednicu su prisustvovali predsjednik Takmičarske komisije i predsjednik Komisije za sudije i suđenje NSZDK.

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers