Share

 

Centar za edukaciju kadrova Nogometnog/Fudbalskog Saveza BiH, u saradnji sa Nogometnim Savezom Zeničko-dobojskog kantona, dana 14/15.04.2018. godine, održava kurs za sticanje trenerske Nacionalne "C" diplome, u sali Nogometnog Saveza Zeničko-dobojskog kantona.

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers