Share

U skladu sa programom Centra za edukaciju trenera Nogometnog/Fudbalskog Saveza BiH, zakazuje se akreditovanje trenera za 2018. godinu, angažovanih u klubovima Kantonalne i omladinskih liga Nogometnog Saveza ZDK,

dana 22.03.2018. godine (četvrtak) u 16,30 sati, u prostorijama Saveza u Zenici.

Potrebna dokumentacija:

  • Zahtjev za izdavanje takmičarske akreditacije
  • Pokazati na uvid validnu Nacionalnu C licencu, UEFA „B”, UEFA „A” ili UEFA „PRO” licencu
  • Dvije fotografije (dimenzija za ličnu kartu)

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers