Share

DRUGA LIGA NSFBIH GRUPA ”CENTAR”

SLUŽBENA LICA - VIII KOLO

27/28.09.2017.godine u 15,30 sati

BORAC - POBJEDA

Jelah, srijeda

DELEGAT: Drino Osman

Gl: Baručija Ajdin

A1: Šehić Mirsad

A2: Fetić Mirza

NATRON - ŽEPČE

Maglaj, srijeda

DELEGAT: Čolaković Nasir

Gl: Balić Semir

A1: Mulasmajić Tarik

A2: Oprašić Emir

RADNIK - JEDINSTVO

Hadžići, srijeda

DELEGAT: Imamović Samir

Gl: Isović Adnan

A1: Zubić Mirza

A2: Ušanović Jasmin

AZOT - FAMOS

Vitkovići, srijeda

DELEGAT: Hadžiahmetović Izudin

Gl: Deljković Benjamin

A1: Meradnović Adnan

A2: Ljuca Haris

BOSNA UNION - KRIVAJA

Koševo 2, srijeda

DELEGAT: Peljto Mesud

Gl: Omerhodžić Emir

A1: Parla Eldar

A2: Zukić Anis

GORAŽDE - ILIJAŠ

Goražde , srijeda

DELEGAT: Tičić Ensar

Gl: Alić Ajdin

A1: Ljajić Nihad

A2: Trklja Edis

MOŠEVAC - USORA

Maglaj, četvrtak

DELEGAT: Omanović Mustafa

Gl: Popović Igor

A1: Sofić Aldin

A2: Pločo Alzan

 

 

 

Komesar za sudije                                                                     Komesar takmičenja

Drljević Enver s.r.                                                                         Buza Esnaf s.r.

UK betting sites, view full information Best UK betting sites bookamkers